Montáž

V uplynulých letech naše firma MMG PLAST realizovala řadu významných zakázek nejen na Moravě, ale i v Čechách.

Svými zkušenostmi z dlouholeté praxe a odbornými řídícími pracovníky je firma schopna provádět montáže plastového potrubí (např. PE, PP, PB, PVDF) až do průměru 1200mm metodou na tupo i elektro.

Firma MMG PLAST disponuje kromě velmi dobře teoreticky i prakticky vybavenými svářeči též
  • svářečským technologem
  • soudním znalcem v oboru rozvody z plastů
  • autorizovaným technikem
  • revizním technikem

  • Praktických znalostí využila firma MMG PLAST i na veletrzích a různých expozicích v rámci obchodu své sesterské firmy, takže díky těmto vazbám je schopna realizovat vše, co nabízí, i v zahraničí.

    Jelikož je někdy nutné plnit dílo komplexně, je firma MMG PLAST připravena vybudovat inženýrské sítě včetně zemních prací, tzn. výkop, úprava ploch a vybudování zpevněné komunikace (viz.zemní práce).