Základní kurzy

Od 1.7.2001 platí v systému ČSSP nové TPG 927 05, kurzy pro svařování a lepení plastů, podle kterého jsou všechny kurzy vedeny jako kurzy základní (zaškolovací kurzy, jako např. D-U/7, D-U/4 aj. se již podle TPG neprovádějí).

Periodické zkoušky všech typů kurzů budou prováděny formou přezkoušení s vydáním nového dokladu.

Na každý kurz svařování plastů včetně přezkoušení je nutno přinést 1 ks fotografie (jako na OP) pro vystavení nového dokladu.

Typ kurzu Rozsah oprávnění Délka kurzu [dny] Cena bez DPH [Kč] Platnost průkazu
KURZ č.1
(Z-U/P)
Svařování trubek z PE do průměru 315 metodami na tupo a elektrotvarovkami Kvalifikace pomocníka svářeče plynovodů nezbytná pro absolvování kurzu C-U/P 5 6000,- 2 roky
KURZ č.2
(Z-U/V)
Svařování trubních systémů z PE a PP metodami na tupo a elektrotvarovkou do průměru 315 mm, polyfúzní do průměru 110 mm (vnitřní a venkovní rozvody - voda, topení, teplovody, kanalizace, přípojky, chem. rozvody) 5 6000,- 2 roky
KURZ č.3
(Z-U/P + Z-U/V)
Svařování trubních systémů z PE a PP metodami na tupo a elektrotvarovkou do průměru 315 mm, polyfúzní do prům. 110 mm a trubek z do prům. 315 mm elektrotvarovkou 8 9500,- 2 roky
KURZ č.4
(D-U/7 + D-U/7R)
Polyfúzní svařování trubních systémů z PP a PE do průměru 110 mm (domovní rozvody-topení, voda) 4 3600,-
učni 1300,-
2 roky
KURZ č.5
(Z-U/D, D-U/4)
Svařování desek z PE, PP, a PVC o tloušťce 3 - 10 mm horkým plynem tryskou a rychlodýzou (např. nádoby, kádě,sudy, nádrže, nárazníky automobilů, izolace potrubí) 5 4500,- 2 roky
KURZ č.6 Svařování desek z PE, PP a PVC o tloušťce 3 - 10 mm horkým plynem extudérem, (např. velkoplošné desky, nádrže, bazény, izolace potrubí) 5 4500,- 2 roky
KURZ č.7 Rozšíření z kurzu Z-U/P (C-U/P) na kurz Z-U /? (Z-U/V) 3 3200,- 2 roky