Organizační pokyny


Doprava: 
Od hlavního vlak. nádraží, tramvají č.8 - směr Líšeň (č. 10-směr Stránská skála, č. 13-směr Hybešova čtvrť). Výstup 1. zastávku za hl. nádržím u kostela. Vchod vrátnicí bývalé Mosilany (nyní Lanarestu). Svářečská škola MMG PLAST v areálu Lanarestu, první vysoká budova po pravé straně č. 12 (viz mapa), 5. patro.

Úhrada kurzovného:
Osvědčení o absolvování kurzu nebo nový průkaz může být vydán až po uhrazení kurzovného. Kurzovné je možné hradit fakturou v hotovosti (přímo na místě) nebo převodem.

Ubytování:
Ubytování si zajišťuje každý samostatně.

  • Ubytovna RADKA, Čechyňská ul., tel.: 543 254 519
  • Ubytovna JARDA, Elišky Krásnohorské 753/51, tel.: 608 828 740
  • Expres Atack s.r.o, Černovické nábřeží 423/7, tel.: 548 210 264, 602 272 019     www.expresatack.cz  • S sebou:
  • psací potřeby
  • svářečský průkaz - pokud jej máte (i na ocel)
  • lékařské potvrzení (pokud je ve sv. průkaze, nesmí být starší než 5 let)


  • Pro zkoušky C-U/P nutno donést potvrzení zaměstnavatele o minimálně šestiměsíční praxi svařování plastů v rámci platného svářečského oprávnění.