Specializovaný kurz - PLYN

Podle TPG 927 04 se provádí s platností od 1.1.2001 přípravné kurzy s novou zkouškou C-U/P s různým tzv. oprávněním:

  a) C-U/P e (oprávnění na svařování metodou elektro)
  b) C-U/P t (oprávnění na svařování metodou na tupo)
  c) C-U/P o (oprávnění na svařování bez omezení průměru)
  d) C-U/P e,t,o (oprávnění na a-c)

Svářeči bude vydán doklad odborné kvalifikace svářeče plynovodů z plastů, který postupně nahrazuje stávající kvalifikaci zákl. kurzu pro rozvody plynu (Kurz č. 1)
Tyto specializované kurzy pro svařování trubek a tvarovek z PE metodami na tupo a elektrotvarovkami pro vydání Osvědčení odborné kvalifikace svářeče plynovodů z PE mají pro absolvování podmínku platného kurzu č.1 + půlroční praxi.

Typ kurzu Rozsah oprávnění Délka kurzu [dny] Cena bez DPH [Kč] Platnost průkazu
KURZ C-U/P e,t Svařování trubek a tvarovek z PE metodou elektro od průměru 20-315 mm, na tupo od průměru 63-315 mm 4
3 dny příprav. kurz, 1 den závěrečná zkouška
9500,- 2 roky
KURZ C-U/P e Svařování trubek a tvarovek z PE metodou elektro od průměru 20-315 mm 4
3 dny příprav. kurz, 1 den závěrečná zkouška
7100,- 2 roky
KURZ C-U/P e,t,o Svařování trubek a tvarovek z PE metodou elektro i na tupo bez omezení průměru 4
3 dny příprav. kurz, 1 den závěrečná zkouška
17000,- 2 roky